Innovation Square

Innovation Square är ett samverkansprojekt mellan Smart Textiles, Smart Housing och Interior Cluster Sweden. Innovation Square ska initiera och driva ett antal innovationsprojekt inom det rumsliga som fungerar som internationella exempel på ”good practice” för hållbar innovation i rummet. Det innefattar innovationer, produktutveckling och affärsmodeller för en cirkulär ekonomi inom inredningsvärdekedjan. I detta kan ingå att bidra till att stärka kunskapen och utveckla rutiner inom offentlig sektor för att göra mer medvetna val vid upphandling och inredning av offentliga miljöer.

 

Besök projektets hemsida här.