2 september – Robotingenjörer möter stickfabrik

Textilindustrin har hittills inte automatiserats i speciellt stor utsträckning, mycket på grund av tillgång till billig arbetskraft i låglöneländer. Nya miljökrav, stora utmaningar för global distribution och en ambition om en mer hållbar och flexibel produktion innebär dock att branschen nu söker efter nya metoder och affärsmodeller.

Den 2 september så anordnar projektet Mikrofabriker en case-solving workshop för automationsföretag. Målet är att med hjälp av automation- och robotingenjörer kunna lösa en idag manuell process i stickfabriker. Moderna stickmaskiner är mycket automatiserade i sig men arbetsmomenten runt maskinerna är fortfarande i stort sett manuella. Därför skulle en ytterligare nivå av automation ge stora effekter för lönsamhet och flexibilitet.

Anmälan finns hos vår projektpartner Automation Region:

Vill du vara med och automatisera svensk textilindustri?