4,9 miljoner till Borås lokala klimatarbete

Pressmeddelande från Borås Stad

Den 1 oktober blev det klart att projektet Klimatneutrala Borås 2030 beviljas 4,9 miljoner kronor. Projektet är en del i Viable Cities klimatsatsning Klimatneutrala städer 2030. Med start den 1 oktober kommer 23 svenska städer, däribland Borås, att arbeta tillsammans för att gemensamt hitta lösningar på de samhällsutmaningar som den globala uppvärmningen innebär.

I Klimatneutrala Borås 2030 samverkar Borås Stad, Navet Science Center, Science Park Borås, Borås Energi och Miljö AB och Fristadbostäder AB. Syftet är att genomföra en ambitiös och rättvis klimatomställning, där man vill engagera boråsare i klimatfrågan.

– Borås har på kort tid accelererat det lokala klimatarbetet och vi är otroligt stolta över att vara en del av Viable Cities kraftsamling. Det här projektet ger möjlighet till nästa stora steg – nu ska vi öka samverkan och tillsammans med boråsarna skapa en väl förankrad klimatomställning, säger Tom Andersson (MP), kommunalråd och ordförande för Borås Stads Klimatråd.

För att lyckas med det har Boråsprojektet utformats efter fyra fokusområden:

  • Klokt Klimatledarskap
  • Smart Samskapande
  • Modig Mobilitet
  • Bestående Byggnation

Projektets främsta målgrupper är medborgare och beslutsfattare. Inom projektet kommer ett innovationsteam med deltagare från respektive projektpart etableras. Innovationsteamet uppgift är att hålla ihop projektet och driva på arbetet inom de olika arbetspaketen.

Mer om Viable Cities

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med fokus på omställningen till klimatneutrala och hållbara städer. Programmets mission är klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser.

Viable Cities är en katalysator för nya former av samarbete mellan städer, näringsliv, akademi, forskningsinstitut och civilsamhälle. Detta för att mobilisera för att ställa om våra städers sätt att fungera i linje med våra nationella miljö- och klimatmål samt våra internationella åtaganden kopplat till de globala hållbarhetsmålen – Agenda 2030 – och Parisavtalet.

Programmets tidsram är 2017-2030 och genomförs med stöd i en samlad satsning av VinnovaEnergimyndigheten och Formas, där Energimyndigheten är huvudansvarig myndighet.