Insikter kring attityder till cirkulära tjänster och second hand

Inom F/ACT Movement har en rapport med insikter för företag och andra intressenter kring cirkulära tjänster och second hand tagits fram. Rapporten baseras på en enkätundersökning med f/activister samt resultat från tre websända panelsamtal som arrangerades i samarbete med modenätverket inom Klimat 2030. Samtalen hölls 25, 26 och 27 maj 2021.

Gällande cirkulära tjänster kan man se en önskan om att vårda det man redan äger och ge plagg ett långt liv genom lagning och remake. Det finns efterfrågan bland f/activisterna att kunna ta del av lagning och remake in-house hos företag, samt en önskan att gynna det lokala näringslivet och innovationer.

När det kommer till second hand finns det generellt en positiv inställning men också en avsaknad av styling och inspiration i second hand-butiker. Genom att skapa en unik profil och ge kunden en bra överblick över utbudet har man mycket att vinna. Även utbildad personal med rätt kompetent är viktigt för att möta efterfrågan från kunden.

Attityder till cirkulära tjänster och second hand
Attityder till cirkulära tjänster och second hand

 

Läs rapporten i sin helhet här.

Läs mer om F/ACT Movement.