14 november: Hur påverkas konsumenters beteenden av nya affärsmodeller?

Varmt välkommen till en viktig presentation inom ramen för det tvärvetenskapliga projektet ”Framtidens Hållbara Kläder.” Här får du möjlighet att ta del av betydande insikter från konsumentstudier, som i förlängningen strävar efter att skapa och stärka företags cirkulära affärsmodeller.

Evenemanget är en del av Borås Textile Days, två dagar med kostnadsfria föreläsningar och workshops med fokus på framtidens textil- och modebransch!

När? 14 november kl 10–12
Var? DO-tank Center, Textile Fashion Center, Borås

Om evenemanget

Professor Christian Fuentes och hans kollegor vid Lunds Universitet har studerat hushåll som använder digitala plattformar för att laga, hyra och återanvända kläder. Studien är en del i det tvärdisciplinära projektet ”Framtidens Hållbara Kläder” där forskare från Lunds Universitet, Science Park Borås, Högskolan i Borås, IVL och Profu samarbetar för att förstå vad ett cirkulärt modesystem får för effekter på miljö, affärsmodeller och konsumentbeteenden.

Efter presentationen kommer du få möjlighet att delta i en kreativ workshop under ledning av Adrian Zethraeus, projektledare på Science Park Borås. Workshopens syfte är att fördjupa diskussionerna om möjligheter och utmaningar för att främja cirkulära tjänster inom modekonsumtion. 

Om projektet

Projektets huvudsakliga syfte är att undersöka hur nya lösningar och praktiker för produktion, åter(-användning) och återvinning av kläder kan bidra till ökad resurseffektivitet och minskad klimatpåverkan i Europa och i de globala värdekedjorna.

Projektet pågår fram till slutet av 2024 och finansieras av Formas.

Läs mer om projektet