Handlingsplanen för den nationella plattformen för hållbart mode och hållbara textilier godkänd

I april i år kom beskedet att regeringen ger Högskolan i Borås uppdraget att etablera en nationell plattform för hållbart mode och hållbara textilier. Plattformen ska främja samverkan mellan aktörer i den textila värdekedjan och förmedla utbildning, forskning och innovation, samt stödja nya, hållbara affärsmodeller. Under våren och sommaren har en handlingsplan för plattformen utarbetats och den 16 oktober presenterades denna för Miljö-, Näring- och Utbildningsdepartementet i Stockholm.

Textil- och modeindustrin är en av världens mest resursintensiva och förorenande branscher. Textilproduktionens miljöpåverkan är stor i alla delar av värdekedjan: från fiberproduktion, tillverkning och behandling av material och produkter, till distribution, transport och försäljning. För att bryta den negativa trenden krävs en systemförändring.

”Svenskt mode ligger i framkant designmässigt. Men textilier och mode från Sverige behöver bli en del av den cirkulära ekonomin där textilier lever längre och farliga kemikalier fasas ut”, sa miljöminister Karolina Skog i samband med beskedet om regeringens satsning.

Det övergripande målet med den nationella plattformen för hållbart mode och hållbara textilier är att placera Sverige som en världsledande partner och förebild inom cirkulär ekonomi med minimerad miljöpåverkan avseende textil och mode.

Reaktionerna efter presentationen av handlingsplanen för departementen var idel positiva.

”De positiva reaktionerna från departementen är ett tecken på att vi är på rätt väg. Nu fortsätter vi arbetet med att etablera den nationella plattformen för hållbart mode och hållbara textilier och blickar framåt. Nästa steg blir att börja realisera de strategiska och operativa mål som presenteras i handlingsplanen”, säger Susanne Nejderås, verksamhetschef för Smart Textiles och ansvarig för plattformen.

Regeringens satsning på en nationell plattform för hållbart mode och hållbara textilier innebär en finansiering på 8 miljoner kronor per år under fem år. Plattformen blir ytterligare ett initiativ som förstärker regeringens arbete med strategiska samverkansprogrammet cirkulär och biobaserad ekonomi.

 

Läs handlingsplanen i sin helhet här.