Den hållbara konsumentens dag lanserad

Många vill veta mer om drivkrafter hos konsumenter som vill agera hållbart, kunskaper som är viktiga för såväl företag som beslutsfattare. Det blev tydligt när Kairos Future och Science Park Borås tillsammans inrättade den hållbara konsumentens dag, en från nu årligen återkommande dag som motvikt till Black Friday och den ohållbara konsumtionshetsen.

Vid ett fullsatt frukostmöte i Stockholm 27 november berättade Jörgen Jedbratt, Kairos Future och Birgitta Losman, Science Park Borås om det arbete som gjorts gemensamt och med stöd från Västra Götalandsregionen (VGR). Det handlar om drivkrafter och motiv för hållbarhet med fokus på efterfrågeperspektivet och hur de hållbara konsumtionstrenderna ser ut.

November 2020 står Science Park Borås som värdar för den hållbara konsumentens dag och under 2020 fortsätter arbetet med fördjupad kunskap om förändrad och minskad konsumtion.

Läs rapporten på VGR:s webbplats