Science Park Borås får 16 miljoner till projekt för samhällsomställning inom textilbranschen

Science Park Borås får 16 miljoner kronor till det nationella projektet Re:skill Textile & Fashion, när Svenska Europeiska Socialförsäkringsrådet (ESF) fördelar medel från Europeiska socialfonden. Projektet har fokus på kompetensutveckling för en hållbar samhällsomställning genom sin satsning på cirkulär ekonomi inom textilbranschen.

Då pandemin slår hårt mot svensk ekonomi fördelar Svenska ESF-rådet, i en unikt snabb process, ut stöd till 22 projekt som ska erbjuda kompetensutveckling till varslade och permitterade. I Västsverige får två projekt som utgår från Göteborgsregionen och Högskolan i Halmstad dela på 45 miljoner kronor och ytterligare 16 miljoner kronor delas ut till ett nationellt projekt som ska ledas av Science Park Borås vid Högskolan i Borås.

– Textil och modehandeln är ett tydligt exempel där omställningen av en bransch påskyndas i och med Covid 19. Kompetenskraven för de som kommer att arbeta inom framtidens handel, tillsammans med nya professioner kopplat till service och tjänster, kommer att vara avgörande för morgondagens handel, säger Erik Bresky, chef för Science Park Borås.

Textilbranschen i fokus för omställning

Fokus ligger på branscher där krisen slagit hårdast – som besöksnäringen och industrin. Men även modehandeln är bland de hårdast drabbade branscherna; under perioden 12–31 mars föll klädförsäljningen med 49% och 5000 anställda i branschen har permitterats, varslats eller sagts upp.

– I en kris måste alla hjälpas åt och det känns bra att vi idag kan lämna besked som innebär att 25 000 personer som fått tuffa besked om permittering eller varsel kan ges en möjlighet att utveckla sin kompetens. De här projekten har tagits fram i imponerande fart och de första kommer att starta redan på måndag, säger Lars Lööw, generaldirektör för Svenska ESF-rådet.

– Det känns mycket spännande att få arbeta med både kompetensomställning för individer och branscher. Ambitionen med projektet är att dra nytta av de erfarenheter och den kunskap som finns i de olika innovationsprojekt som bedrivs inom vår innovationsmiljö och att ha det som bas för kompetensomställningsprogrammet. Detta möjliggörs av ett nära samarbeta med branschorganisationerna Svensk Handel och TEKO – Sveriges textil och modeföretag, säger Erik Bresky, chef för Science Park Borås.

Hård konkurrens

– Det fanns flera starka projekt att prioritera mellan vid fördelningen av Socialfondsmedlen i Västsverige. Jag är glad över att vi lyckades bli överens om de tre projekten som fokuserar på att behålla kompetens i viktiga branscher. Det kvarstår stora behov av både generella och branschspecifika insatser för att täcka hela Västsverige. Mode och inredning har en stark attraktionskraft men är också en bransch som har påverkats kraftigt av Covid 19. Branschen är viktig för att skapa levande handelsplatser och bidrar även till en utvecklad besöksnäring. Jag är mycket nöjd med att vi kunde enas i den nationella beslutsgruppen kring denna satsning, säger Kristina Jonäng.

Högskolan i Borås och Science Park Borås får således 16 miljoner kronor av Socialfondsmedlen för sitt nationella projekt Re:skill Textile & Fashion. Projektet har fokus på kompetensutveckling för en hållbar samhällsomställning genom sin satsning på cirkulär ekonomi inom textilbranschen.

I Västsverige är det ytterligare två projekt som får medel.

  • Göteborgsregionen leder ett av projekten där 1750 varslade, varav minst 800 kommer från fordonsindustrin, ska få kompetensutveckling. 30 miljoner satsas.
  • 15 miljoner kronor beviljas projektet Kompa Halland där uppemot 2000 individer ska få utbildningsinsatser. Högskolan i Halmstad driver projektet i bred samverkan med halländska aktörer.