Vy över högskolans campus maj 2016

Vy över Akademiplatsen
Vy över högskolans campus maj 2016

Vy över Akademiplatsen