Lär dig mer om Science Park Borås – läs vår verksamhetsberättelse!

2021 var ett omtumlande år på många sätt och vis. På Science Park Borås fortsatte arbetet för en hållbar framtid, såväl socialt som ekonomiskt. Nu kan du läsa om samtliga projekt och visioner i årets verksamhetsberättelse.

Science Park Borås verksamhetsberättelse 2021

Även om pandemin fortsatte prägla vardagen har Science Park Borås och dess partners under 2021 tagit många viktiga steg i jakten på hållbara och innovativa lösningar inom textil, konsumtion och samhällsutveckling. Bland annat startades det nya samverkansprojektet Europas innovativa spets upp, som ska etablera Västsverige som en ledande region för kreativitet och innovation. Arbetet mot en cirkulär ekonomi fortsätter genom Circular Hub och regeringsuppdraget att leda Textile & Fashion 2030 – den nationella plattformen för hållbart mode och hållbara textilier – löper vidare. I

Inom ramen för innovationspartnern Smart Textiles, med fokus på hållbara textilier, har ett flertal nya projekt tagit fart; däribland The Swedish Wool Initiative, med målet att skala upp användningen av svensk ull i kampen för en cirkulär och hållbar modeindustri.

I Science Park Borås innovativa labbmiljö DO-tank Center hittar företag ständigt nya, hållbara lösningar genom idéutbyten och prototyputveckling. Under 2021 fortsatte även samverkansarbetet utvidgas med såväl lokala som internationella aktörer – bland annat genom det nya partnerskapet New European Bauhaus, en rörelse för hållbar samhällsutveckling, som startade upp under årets sista månader.

Allt detta och mycket mer går att läsa om i Science Park Borås verksamhetsberättelse för 2021. Där finns även presentationer av samtliga verksamhetsområden, projekt och medarbetare. Måsteläsning, helt enkelt, för alla som vill lära sig mer om hur en hållbar framtid kan se ut. Eller som Science Park Borås chef Eric Bresky uttrycker det i sitt förord:

”För att vi ska kunna fortsätta vår transformation krävs det också att vi utmanar oss själva. Vi vill skapa mer långsiktiga och hållbara affärer genom cirkulär ekonomi, och vi är övertygade om att vi tillsammans verkligen kan göra skillnad.”

Läs hela verksamhetsberättelse för 2021 här!