Nytt forskningssamarbete ska ta fram modellen för Framtidens hållbara kläder

Adrian Zethraeus, projektledare på Science Park Borås, ingår i det nya forskningsprojektet ”Framtidens hållbara kläder”.

Hur ser en hållbar klädekonomi ut? Det är grundfrågan för det nya forskningsprojektet ”Framtidens hållbara kläder”, där Science Park Borås och Högskolan i Borås deltar.

– Förhoppningen är att vi kan få ett större perspektiv på hela ekosystemet för hållbara kläder, säger Adrian Zethraeus, projektledare på Science Park Borås.

Projektet, som leds av IVL Svenska miljöinstitutet, omfattar flera aspekter av hållbarhet inom klädindustrin. Bland annat ska konsumenters beteende kopplat till nya affärsmodeller kartläggas (exempelvis genom prenumeration på kläder). Nya tekniker för produktion och återvinning ska undersökas och politiska åtgärder för en mer hållbar klädindustri och konsumtion utvärderas. Effekten av e-handel, hemleverans och returer kommer också att uppmärksammas extra, då det ökar transporterna och klimatutsläppen.

– För oss på Science Park Borås är projektet högintressant eftersom det kopplar samman tre viktiga perspektiv: konsumentbeteende, affärsmodellsutveckling och faktisk miljöpåverkan. Det kan hjälpa oss att förstå den totala hållbarheten i cirkulära modesystem, säger Adrian Zethraeus.

Många plagg som hade kunnat återanvändas eller materialåtervinnas hamnar idag i restavfallet, som i bästa fall går till energiutvinning (förbränning) eller i sämsta fall läggs på deponi, något som är vanligt utomlands. Man räknar med att varje svensk i snitt slänger åtta kilo textil per år – det blir nästan 200 ton textil om dagen som går till spillo.

Christian Fuentes, professor i företagsekonomi vid Högskolan i Borås och ledare för forskargruppen Digital konsumtion, kallar det ett ”enormt resursslöseri”:

– Vi behöver förändra hur vi konsumerar kläder. I det här projektet kommer vi att undersöka hur konsumenter via digitala plattformar kan uppmuntras att konsumera mode mer cirkulärt genom att köpa second hand, hyra kläder och laga trasiga plagg istället för att köpa nytt, säger Christian Fuentes.

Även Textilhögskolan är knutna till projektet. Rudrajeet Pal är professor i textilt management och ledare för forskargruppen Styrning av textila värdekedjor:

– Vad vi behöver för en hållbar framtid för klädindustrin är en strukturerad och vetenskapsbaserad förståelse för hur affärsmodeller, värdekedjor, konsumenter, policyer alla borde fungera tillsammans. Huvudfrågan är hur vi på riktigt kan designa och orkestrera ett ekosystem för hållbara kläder? säger Rudrajeet Pal.

Framtidens hållbara kläder samlar forskare och medarbetare från IVL Svenska Miljöinstitutet och Högskolan i Borås, inklusive Textilhögskolan och Science Park Borås, samt miljökonsultföretaget Profu. Projektet, som finansieras av det statliga forskningsrådet för hållbar utveckling Formas, startade i januari 2022 och pågår fram till slutet av 2024.