Science Park Borås Hållbara Konsumtionspris

Science Park Borås uppmärksammar varje år en aktör som gjort mycket för att nå en mer hållbar konsumtion. Utmärkelsen inrättades 2019 som en motvikt till Black Friday och den ohållbara konsumtionshetsen.

Pristagare:

2023: Anders Wijkman

Vår överkonsumtion hotar klimatet och att byta förbränningsmotorer mot elbilar är knappast lösningen. Inser våra beslutsfattare vad som verkligen krävs? Orden är Anders Wijkmans och är ett av många exempel på hur en av vår tids mest enträgna miljökämpar försöker få beslutsfattare att ta beslut som håller oss inom de planetära gränserna. Med kunskap, envishet, mod och stadig vetenskaplig grund står Anders Wijkman upp för att fotavtrycken från rika människor måste minska. Årets utmärkelse på Hållbara konsumentens dag tilldelas Anders Wijkman.

Läs mer här

2022: Fair Action

Att utrusta nästa generations konsumenter med verktyg för att självständigt kunna granska företags hållbarhetsarbete är en viktig pusselbit i rörelsen för en mer hållbar värld. Lönsamheten hos de företag som satsar på cirkulära och hållbara produkter och tjänster är beroende av att det finns medvetna konsumenter. Science Park Borås innovationsmiljö lyfter ofta fram vikten av att göra rätt från början och se till efterfrågeperspektivet. Det kan gälla design och materialval, utbildning eller gemensamt ansvarstagande för genomförande av agenda 2030-målen. Fair Action har visat att det med enkla verktyg går att få fler unga att bli drivande i hållbara konsumtionstrender, samt att se skillnad på green washing och äkta ansvarstagande för miljö och social utveckling. Fair Action bidrar med egenmakt, kunskap och engagemang i omställningen till en hållbar framtid.

Läs mer här

2021: Repamera

Med hantverksskicklighet, kvalitet och hög tillgänglighet gör Repamera det möjligt för konsumenter att förlänga livslängden på textil. Repamera inspirerar genom goda affärer fler att göra normförflyttning från linjärt till cirkulärt beteende.

Läs mer här

2020: Handelsanställdas förbund

Rapportens kartläggning av handelns miljöpåverkan visar bland annat att utsläppen från svenskars konsumtion är nästan dubbelt så stora som de som sker inom Sveriges gränser, och mer än tio gånger högre än den långsiktigt hållbara nivån. Det framgår också att konsumtionen orsakar omfattande utsläpp av kemikalier och luftföroreningar. Effekterna av ett förändrat klimat kommer att slå hårdast mot de som redan är mest utsatta, i fattigare länder men också i Sverige. Möt författarna Martin Briland Rosenström och Ola Palmgren som tillsammans med Daniel Söderberg berättar om strukturomvandlingen och möjliga vägar till en mer hållbar konsumtion.

Priset:

Med start 2022 erhåller vinnaren av Science Park Borås Hållbara Konsumtionspris ett vandringspris i TWOOD – ett hållbart konceptuellt material i gränslandet mellan textil och trä. En hyllning till estetiken och mystiken kring jeanskulturen, men också ett bidrag till en cirkulär framtid.

Läs mer på www.twood.se
eller följ på instagram @twood_sweden