Fair Action tilldelas Science Park Borås Hållbara konsumtionspris 2022

Science Park Borås Hållbara konsumtionspris går 2022 till den ideella organisationen Fair Action för deras arbete med att utbilda gymnasieelever till att självständigt kunna granska företags hållbarhetsarbete.

Fair Action får priset för skolkampanjen ”Vi handlar, vem betalar?”, där de utbildar gymnasieelever i att själva kritiskt kunna granska företags hållbarhetsarbete.

Fair Action är en ideell förening som arbetar för att få företag att ta ansvar för sin påverkan på människor och miljö. Fair Action granskar hur varor och tjänster är producerade och sätter press på företag att förbättra arbetsvillkor, betala levnadslöner och minska sin negativa miljöpåverkan.

– Det betyder mycket för oss att bli uppmärksammade för vårt arbete med hållbar konsumtion och unga. När allt fler företag marknadsför sig som hållbara är det viktigt ur en demokratisynpunkt att unga själva kan granska och sätta press på företagen att ta ansvar för sin påverkan på människor och miljö. Vi vill visa unga att det går att påverka även stora aktörer i vårt samhälle och göra det tillsammans, säger företaget i ett uttalande.

Juryn tar i sin motivering fasta på behovet av utbildning i hållbarhetsfrågor:

”Att utrusta nästa generations konsumenter med verktyg för att självständigt kunna granska företags hållbarhetsarbete är en viktig pusselbit i rörelsen för en mer hållbar värld. Lönsamheten hos de företag som satsar på cirkulära och hållbara produkter och tjänster är beroende av att det finns medvetna konsumenter. Science Park Borås innovationsmiljö lyfter ofta fram vikten av att göra rätt från början och se till efterfrågeperspektivet. Det kan gälla design och materialval, utbildning eller gemensamt ansvarstagande för genomförande av agenda 2030-målen. Fair Action har visat att det med enkla verktyg går att få fler unga att bli drivande i hållbara konsumtionstrender, samt att se skillnad på green washing och äkta ansvarstagande för miljö och social utveckling. Fair Action bidrar med egenmakt, kunskap och engagemang i omställningen till en hållbar framtid.

Science Park Borås Hållbara konsumtionspris delas ut i samband med Hållbara konsumentens dag den 25 november.

Om priset

Sedan 2020 delar Science Park Borås årligen ut det Hållbara Konsumtionspriset till en aktör som gjort något extra för att främja en mer hållbar konsumtion. Tidigare vinnare är Handelsanställdas förbund (2020) och Repamera (2021). Läs mer om priset och dess historik här

Prisutdelning 25/11

Årets Hållbara konsumtionspris delades ut i samband med en öppen prisceremoni under Hållbara konsumentens dag i DO-tank Center den 25 november. Fair Actions projektledare Emma Grönlund var på plats för att ta emot den specialgjorda vandringspriset i materialet Twood och höll sedan en föreläsning om organisationens hållbarhetsarbete.

Se sändningen i efterhand här:

Bild: Fair Action