Textile Movement

Textile Movement är Västra Götalandsregionens satsning för att etablera Västsverige som en innovativ förebild för en hållbar och cirkulär omställning inom textilindustrin i EU.

Read about Textile Movement in English here

Målet är att stärka företagens konkurrenskraft och öka attraktionskraften för nya investeringar och framtidens kompetensförsörjning inom textil och mode. Ambitionen är att etablera en långsiktig satsning som utvecklar och anammar Västra Götalands textila styrkeområde.

Rörelsen är en sammanslutning av näringsliv och offentliga aktörer tillsammans kommer att arbeta för att skapa en gemensam plattform och community inom sex textila spetsområden:

  • Cirkulär design
  • Tillgång till lokal produktion
  • Materialutveckling
  • Öppna innovationsmiljöer
  • Morgondagens talanger
  • Öppna testmarknader

Science Park Borås samordnar Textile Movement, de sex spetsarna kommer att drivas av olika aktörer i regionen.

För frågor kontakta Anna-Karin Sundelius, projektledare på Science Park Borås: anna-karin.sundelius@hb.se