Smart Textiles stärker sin internationella position

Ett prestigefullt stipendium gav Smart Textiles verksamhetschef Susanne Nejderås möjlighet att ytterligare stärka verksamhetens internationella position. Under tretton månader jobbade hon med uppdraget i Silicon Valley, USA, med ett stipendium finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Resultatet blev bland annat Smart-shirt – ett unikt första samarbete mellan Smart Textiles vid Högskolan i Borås och Stanford University.
Susanne Nejderås och Stanford University Foto: 609 Media & Foto / unsplash.com

Smart Textiles, som är en del av Science Park Borås, är tillsammans med Textilhögskolan en erkänd aktör internationellt. Med hjälp av stipendiet ville Susanne Nejderås vidareutveckla möjligheterna för nya samarbeten mellan Smart Textiles och aktörer på plats i Silicon Valley. Det övergripande målet innebar att Smart Textiles skulle kunna ta det viktiga steget till nästa fas och bli den internationellt ledande innovationspartnern inom textil förnyelse. Under stipendietiden, med start i november 2019, utgick Susanne Nejderås från Nordic Innovation House i Palo Alto som en del i  Vinnovas Team Sweden.

– Vistelsen har gett en unik erfarenhet och situationen med pandemin är en oförglömlig tid. Den tre månader långa lockdown var en prövning  som gav många insikter. En intressant reflektion är hur olika människor reagerar när man blir utsatt för något så extremt. Man passerar olika faser och människor hanterar detta på väldigt olika sätt. Själv ser jag det som ett privilegium att ha fått vara mitt i detta historiska ögonblick som med all säkerhet kommer förändra Silicon Valley. Kalifornien, USA och resten av världen.

Fortsätta stärka Smart Textiles på den internationella arenan

Ett syfte med vistelsen var att få en vidare omvärldsanalys och kännedom om satsningar och inriktningar som sker inom hållbarhets- och teknikområdet. Ambitionen var också att marknadsföra verksamheten och visa upp resultat från Smart Textiles, särskilt den nationella plattformen Textile & Fashion 2030, för att väcka intresse för framtida samarbeten. Att sprida kännedom om de utvecklingsmöjligheter som finns för svenska företag var en målsättning, men också att utveckla och skapa nya nätverk för kunskapsutbyten och samarbeten.

– Min huvudinriktning var regeringsuppdraget Textile & Fashion 2030 som ska innehålla en internationell utblick. Jag tog med mig koncept från vårt arbete och introducerade det för intressenter på plats. Vad jag inte hade räknat med var såklart covid-19 och de utmaningar som följde i pandemins spår. Samtidigt upplever jag att situationen också inneburit en öppenhet, ödmjukhet och intresse för samverkan för att tillsammans försöka lösa problem för en bättre värld i det nya normala, säger Susanne Nejderås och fortsätter:

– Projektet Smart-shirt med Stanford skapade tidigt ett engagemang. Flera parter samarbetar nu kring ett textilt plagg med integrerad teknik för att tidigt kunna detektera infektionssjukdomar med covid-19 som exempel. Projektet är ett av de resultat jag är extra stolt över och som är en början till en framtidsresa tillsammans.

Inspiration till innovationsmiljö
Susanne Nejderås Foto: Science Park Borås/609 Foto & Media

Genom att arbeta och verka på plats under stipendiatperioden har Susanne Nejderås fått värdefulla kontakter och en unik inblick i kulturen i det ikoniska området, och därtill erfarenhet av en innovationsmiljö i världsklass. Vistelsen har skapat en hävstångseffekt på så vis att erfarenheten kan komma hela Textile Fashion Center och dess verksamheter tillgodo. Det kan i sin tur innebära att Smart Textiles kan vidareutveckla innovationsmiljön till att bli en lika stark och lyckosam miljö som den i Silicon Valley, men med organisationsspecifik inriktning. Susanne Nejderås fellowship och erfarenheterna därifrån möjliggör för Smart Textiles, som en del av Science Park Borås och innovationsmiljön Textile Fashion Center, att nu ta steget till nästa fas och bli den internationellt ledande innovationspartnern inom textil förnyelse med positionen världens ledande centra inom textil och mode.

– Den framtida ansatsen är att fortsatt  vara en del av innovationsmiljön i Silicon Valley och närmast planerar vi, inom ramen för regeringsuppdraget Textile & Fashion 2030, en internationell designhackaton-konferens 2021 som kommer genomföras på tre olika platser i världen där Silicon Valley är en av dessa. Vidare fortsätter Smart-shirtprojektet tillsammans med Stanford där vår målsättning är framtagandet av en prototyp under våren.

Läs mer om smart-shirt och samarbetet med Stanford University

Läs mer om stipendiet som tog Smart Textiles till Silicon Valley