25, 26 och 27 maj: Slutwebbinarier i projektet F/ACT Movement om hållbar modekonsumtion

Välkommen till tre slutwebbinarier med deltagare ur modeprojektet F/ACT Movement för att höra hur de resonerar kring framtidens hållbara konsumtionsvanor.

Webbinarierna vänder sig till yrkesverksamma inom modeindustrin.

Datum: 25, 26 respektive 27 maj. Kl. 16:00–17:00. (Via Zoom)

Till anmälan

Om F/ACT Movement

F/ACT Movement är ett projekt från Göteborgsregionen (GR) och Science Park Borås som handlar om att främja en mer hållbar produktion och konsumtion av mode och textil. F/ACT Movement inspirerar konsumenter till att göra mer hållbara modeval och att använda det som redan finns i garderoben. Detta görs genom lokala aktiviteter som arrangeras i samarbete med kommuner och genom sociala medier där lokala ambassadörer, så kallade f/activister, sprider inspiration om hur de själva skapar en hållbar garderob. Dessutom stöttar projektet företag och entreprenörer som vill utveckla hållbara och cirkulära produkter och tjänster, utifrån de behov som den nya, medvetna konsumenten har och med miljönytta i fokus.

Sedan september 2020 har över 60 f/activister från sju olika kommuner i Sverige deltagit i projektet, som tar slut nu i maj 2021. De har enbart fått handla second hand under dessa nio månader samt testat olika tjänster, haft föreläsningar och ringsamtal om sin konsumtion.

Nu bjuder vi in till tre separata slutwebbinarier för projektet där nio av f/activisterna kommer att delta för att prata om vad de tagit med sig för erfarenheter och hur de ser på modekonsumtion i framtiden. Tre f/activister deltar vid varje tillfälle för att diskutera frågor som tagits fram i samverkan med aktörer från svensk modeindustri. Frågorna utgår från tre teman, och vid respektive webbinarium finns alltså möjlighet att höra nya f/activisters åsikter och tankar kring dessa tre teman. Moderator för webbinarierna är Gudrun Bonér, nationell projektledare för F/ACT Movement.

Program

Tema: Nyproduktion och välja rätt

Detta tema handlar om hur f/activisterna förhåller sig till nyproducerade kläder efter projektets gång. Vad kan de tänka sig att fortfarande handla nytt nu? Hur tänker de kring koncept som basgarderoben, hållbara material och produktion av nya kläder?

Tema: Second hand och insamling

Som nu vana köpare av second hand mode – hur tänker f/activisterna kring andrahandsmarknad, återbruk och insamling? Vad tycker de är enkelt, svårt, roligt och liknande?

Tema: Tjänster

Under sin tid i projektet har f/activisterna introducerats för flera olika tjänster för sådant som att förlänga livet på kläder, förändra kläder, byta och hyra plagg med mera. Vad tycker de om dessa typer av tjänster och hur kan denna sektor utvecklas?

Kontakt: Adrian Zethraeus, projektledare

Läs mer om F/ACT Movement