Svenska modeföretag skriver under för Klimat 2030

Kläder på Marqet Foto: Science Park Borås
Foto: Malin Carlsson / Science Park Borås

Nu ansluter modeföretagen Gina Tricot och MQ Marqet till uppropet inom Klimat 2030 – Västra Götaland för att bidra till minskad negativ påverkan på klimatet.

Företagen är med i ett nätverk med detaljhandelsaktörer inom mode- och textilbranschen som samordnas av Science Park Borås inom Klimat 2030. Målet med nätverket är att företagen ska stötta och hjälpa varandra i klimatomställningen, där regionen strävar efter att bli fossiloberoende fram till 2030.

– De två företagen har  ambitiösa mål för att minska sina växthusgasutsläpp i linje med Parisavtalet och vad som krävs för att begränsa uppvärmningen till högst 1,5 grader år 2030, säger Petra Pettersson, projektledare på Science Park Borås och samordnare fokusområde 3 inom Klimat 2030, ” Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster” samt för nätverket som en del av Klimat 2030.

– En stor utmaning ligger utanför den egna driften och fokus är att övergå till förnyelsebar energi i leverantörskedjan. Dessutom arbetar företagen mot mer cirkulära affärsmodeller och för en ökad livslängd på produkterna, så som att sälja mer begagnade produkter, produkter som går att hyra, produkter producerade i återvunna material eller re-make med begagnade produkter som råvara, förklarar hon.

Inspirera andra företag

Som undertecknare i klimatomställningen kommer man förhoppningsvis inspirera andra företag och organisationer att ansluta sig till kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om.

– Klimat 2030 är ett av de mest ambitiösa regionala klimatmålen i Sverige. Som undertecknare ställer man sig bakom och kommer att bidra till klimatmålet om fossiloberoende region år 2030, bland annat genom att verka för att utsläppen av växthusgaser från västsvenskarnas konsumtion ska minska, oavsett var i världen de sker, berättar Petra Pettersson.

De företag och organisationer som blir undertecknare till Klimat 2030 formulerar sina egna åtaganden. MQ Marqet och Gina Tricot rapporterar sina resultat i sina publika hållbarhetsrapporter.

Läs mer

Inom Klimat 2030 bedrivs nätverk för att nå klimatmål hos detaljhandelsaktörer inom mode och textil (nyhet publicerad på webbsidan ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer” som är en kraftsamling för västsvenska aktörer som agerar för en attraktiv och hållbar framtid.

Läs Gina Tricots åtagande  

Läs MQ Marqets åtagande

Klimat2030 – Västra Götaland ställer om (här finns även listan på alla företag och organisationer som har skrivit under)

Tidigare nyhet: Klimat 2030 samverkar för att nå klimatmål hos detaljhandelsaktörer inom mode och textil

Text: Solveig Klug
Foto: Malin Carlsson / Science Park Borås