Västra Götalandsregionen lanserar Kommunernas klimatlöfte

Nu i december lanseras Kommunernas klimatlöften inom Västra Götalandsregionen. Kommunernas klimatlöften består av 20 konkreta åtgärder som ska agera stöd till kommunerna i genomförandet av deras klimatinsatser. Kommunernas klimatlöften är en del av Västra Götalandsregionens satsning Klimat 2030, där aktörer inom Västra Götaland samlas för att ta ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart region, och genom lanseringen vill man förstärka klimatarbetet i kommunerna.

Under lanseringen presenterades vilka klimatlöften respektive kommun inom Västra Götalandsregionen antagit. Kommunerna har nu ett år på sig att genomföra de antagna löftena med stöd från Klimat 2030. Under november 2021 kommer arbetet att följas upp och kommuner som utmärker sig med sitt arbete kommer att uppmärksammas.

En av de 20 åtgärderna handlar om användandet av cirkulära möbler – Vi använder cirkulära möbler. Det innebär att kommunen ska ha inrett minst en arbetsplats, med minst tio anställda, med mer än 50 procent cirkulära möbler. Alternativt använder minst 20 procent cirkulära möbler i kommunens organisation. Med cirkulära möbler menas att de renoveras, repareras och används på nytt.

Klimatlöftet Vi använder cirkulära möbler har en tydlig koppling till nätverket Cirkulära kommuner som syftar till att stötta kommunerna i en cirkulär omställning inom möbler, textil och arbetskläder.

– De som antagit löftet är välkomna att delta i nätverket för att dela erfarenheter, samverka och ta del av information och goda exempel från både kommuner, företag och andra aktörer. Att arbeta med cirkulära möbler är en komplex fråga som inkluderar många olika delar där man behöver öka medvetenheten i organisationen, ändra beteenden och få till tydliga riktlinjer och rutiner kring inköp och förvaltning, säger Josefine Persson, projektledare för Cirkulära kommuner.

En annan åtgärd, som samordnas inom Klimat 2030 och i samverkan med Science Park Borås, är för kommunerna att möjliggöra för medborgarna att låna eller hyra produkter istället för att köpa. Det innebär att kommunen kan visa att minst tre olika insatser har gjorts. Det kan ske genom samverkan med näringslivet för att erbjuda fler hållbara tjänster, att bostadsområden delar på saker eller att kommunen erhåller platser att reparera.

Läs mer om Kommunernas klimatlöften.
Läs mer om projektet Cirkulära kommuner.
Läs mer om Klimat 2030