Skogens tyg

Textil- och modebranschen står idag inför ett paradigmskifte. Industrin har en rad utmaningar som kommer att påverka framtidens textil- och modeindustri. Fiberförbrukningen växer och det skapar möjligheter för nya alternativa råvaror.

Utifrån svensk skogsråvara vill vi skapa textil och mode i gränsöverskridande projekt för att utveckla framtidens lösningar där ny teknik, nya råvaror och nya affärsmodeller samspelar och leder till nya produkter och tjänster på.

Ambitionen med Skogens Tyg är att ta nästa steg i utvecklingen av svensk papperstextil för mode, inredning och teknisk textil.

Projektet täcker 4 områden:

 1. Funktionalisering
  Här prövas hur resultaten från tidigare projekt (inom BioInnovation, Tillverkning av kortfiber” och ”ENTIS, AP7) kan skalas upp. Egenskaper i fokus är mjukhet och hållfasthet.
 2. Garntillverkning
  Huvuduppgiften här är att förädla det funktionaliserade pappret till garn med textila egenskaper som fungerar kommersiellt.
 3. Produktifiering
  Inom detta område verifieras garnet och textilens egenskaper, lämpliga användningsområden identifieras och prototyper tas fram.
 4. Genomförbarhet
  Med område 1-3 som utgångspunkt kommer ett antal ”business cases” att analyseras utifrån ett marknadsperspektiv för att undersöka genomförbarhet.

Skogens Tyg är ett projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Nyheter om Skogens Tyg

Papperstyg från den svenska skogen skapar nya textila möjligheter

Vad händer om vi tar vara på det biomaterial vi redan har istället för att producera syntetiska tyger? Smart Textiles ...

Samarbetspartner

 • Högskolan i Borås (Smart Textiles, Textilhögskolan)
 • RISE Processum
 • Mittuniversitetet
 • Ahlström Munksjö
 • Sjuhäradsbygdens färgeri
 • Mondi Dynäs
 • Nordic Paper
 • SKS
 • House of Dagmar
 • GA Lindberg
 • Kinnarps
 • Ekelunds
 • Fiber X
 • Fjällräven

Projektledare

Övriga projektmedarbetare

 • Nawar Kadi, professor, Textilhögskolan
 • Rudrajeet Pal, professor, Textilhögskolan
 • Joel Pettersson, universitetslektor, Textilhögskolan

Finansiär

Bioinnovation – Vinnova

Tid

Start: 2018-09-01

Slut: 2022-02-28

Läs mer

Skogens tyg utgör även ett forskningsprojekt vid Högskolan i Borås. Läs mer om projektet.