SmartX – The European Smart Textiles Accelerator

Syftet med projektet är att utveckla och fullfölja värdekedjan för smarta textilier genom att

  • bygga ett europeiskt innovationsekosystem för smarta textilier och sammanföra aktörer med intresse för området,
  • förbättra innovationskapaciteten och marknadsutnyttjandepotentialen för lovande små och medelstora företag, SME, och Start-Ups, vad gäller tillverkning av smarta textilmaterial, komponenter, produkter och/eller relaterad teknik samt skapa en portfölj med upp till 40 ”trailblazer”-projekt.
  • förbättra smarta textilers innovationsstöd och coachingskompetenser inom området smarta textilier hos kluster och andra stödorganisationer för SME samt att ge effektivt SME-stöd på lokal och regional nivå.
  • skala upp smartX systemiska tillvägagångssätt för sektorsöverskridande SME-innovation och acceleratorfinansiering andra marknader.

Samarbetspartner

Smart Textiles, Euramaterial (UP-TEX), Po.In.Tex, Texfor, Citeve, DSP Valley, CITC, DITF, Centexbel, SIG, IFM, Sourcebook

Projektledare

Lutz Walters/ Judith Bosch, European Technology Platform (ETP) – Fibres, textile, clothing

Lena-Marie Jensen, projektkoordinator vid Science Park Borås

Coacher

Linda Nydén

Marie Widén

Finansiär

Horizon 2020, EU-kommissionen (INNOSUP-01-2018-2020 Cluster facilitated projects for new industrial value chains

GA-nummer: GA824825

Tid

Startar: 2019-05-01
Slutar: 2022-04-30

Läs mer

Läs mer om projektet SmartX – The European Smart Textiles Accelerator (extern webbsida)

Läs mer om programmet Cluster facilitated projects for new industrial value chains (extern webbsida)

Läs mer om European Technology Platform (ETP) – Fibres, textile, clothing (extern webbsida)

Nyheter

Airbagjeans ska minska skador vid MC-olyckor, 2021

Logotypes: SmartX and EU-flag