Tex4IM, Textile cluster for industrial modernization

Tex4IM är ett partnerskap som syftar till att sammanföra europeiska textilbaserade kluster i länder och/eller regioner där textil- och klädindustrin representerar en betydande del av ekonomin. Tex4IM vill stärka innovationskapaciteten, affärsmodeller, höja kunskap och kompetenser samt andra viktiga konkurrensfaktorer. Partnerskapet syftar till att bygga starka strategiska samarbeten inom följande områden: Cirkulär ekonomi, digitalisering, E-handel samt avancerad material.

Målet är att skapa ett långsiktigt partnerskap mellan europeiska textilkluster. En gemensam strategi ska tas fram och ett avtal utformas som sträcker sig längre tid än projektet pågår.

Samarbetspartner

Huvudpartner: NTT, Astrico Nord-est, Ateval, Citeve, Clutex, Citta Studi, Smart Textiles, och Euramaterials.

Övriga: Wargön Innovation, Nordiska Textilakademin och Market Place Borås.

Projektledare

Finansiärer

EU, COSME, European Strategic Cluster Partnership for smart specialisation investments.
GA-nummer: 822083

Tid

Startar: 2018-10-01
Slutar: 2021-04-30

Läs mer

Om Tex4Im

Next Technology Tecnotessile

Logotyp för Tex4Im och EU-programmet COSME