Pristagare lyfte globala utmaningar för hållbar konsumtion

Anders Wijkman tog emot Science Park Borås Hållbara konsumtionspris och föreläste i DO-tank Center.

Ett svårt och komplext område – men med stora möjligheter till förändring. Det var budskapet från hållbarhetsprofilen Anders Wijkman när han tog emot Science Park Borås Hållbara konsumtionspris.

Anders Wijkman, som tidigare suttit i både riksdagen och EU-parlamentet, arbetar numera i FN:s resurspanel ”International Resource Panel” och gav under sin föreläsning i DO-tank Center en inblick i panelens kommande rapport om hur planetens resurser måste användas mer effektivt och intelligent.

– Det är för billigt att utnyttja jungfruliga råmaterial i stället för återbruk idag, sa Anders Wijkman bland annat.

Han pekade även ut den obsolescens (dåliga hållbarhet) som ofta designas in i ny teknik och fast fashion som ett hinder för en mer hållbar konsumtion.

– Vi måste se på de stora rörelserna och minska den totala genomströmningen av material och resurser globalt, sa Anders Wijkman.

Se hela föreläsningen här!

Jonas Larsson, forskare på Textilhögskolan, Adrian Zethraeus, moderator för dagen och projektledare hos Science Park Borås, Annelie Lidén, diakon hos Svenska kyrkan i Borås, Anders Wijkman samt Birgitta Losman, hållbarhetsstrateg vid Högskolan i Borås och moderator tillsammans med Adrian

Föreläsningen var en del av prisceremonin för Science Park Borås Hållbara konsumtionspris 2023, som årligen delas ut under Hållbara konsumentens dag till en person eller en aktör som gjort något extra för att främja en mer hållbar konsumtion. Anders Wijkman är den fjärde vinnaren sedan starten 2019.

Anders Wijkmans föreläsning följdes av en paneldiskussion med Anders Wijkman pristagare, Annelie Lidén diakon hos Svenska kyrkan i Borås och Jonas Larsson forskare på Textilhögskolan. Samtalet modererades av Birgitta Losman, hållbarhetsstrateg vid Högskolan i Borås och Adrian Zethraeus projektledare vid Science Park Borås.

– Med den hållbara konsumentens dag vill vi visa att andra sätt att konsumera och cirkulera material är möjligt. Vi genomförde i år dagen tillsammans med Naturskyddsföreningen, Svenska kyrkan och Klimatomställning Borås, ett led i Science Park Borås arbete för att bidra de globala hållbarhetsmålen, säger Birgitta Losman.

Läs mer Hållbara konsumentens dag här

Text: Christian Naumanen
Foto: Vasilios Bartziokas