Affärscoacher ska accelerera cirkulär utveckling i Västra Götaland

Västra Götalandsregionen tar nu nästa steg i sin satsning att främja cirkulär ekonomi genom att utmana affärscoacher att aktivt bidra till företagens omställning. Under ledning av Science Park Borås och RISE knyts affärscoacher samman i regionens innovationssystem för att stödja företagare i deras strävan mot en cirkulär ekonomi.

Det nya initiativet är en naturlig förlängning av den tidigare utbildningen i cirkulära affärsmodeller, vilken ingår i Västra Götalandsregionens satsningar inom den regionala utvecklingsstrategin. Målet är att stärka samverkan och accelerera takten i den pågående cirkulära omställningen, med en ambition att positionera Västra Götaland som den främsta regionen för hållbara och cirkulära företag.

Erik Valvring, innovationsstrateg på Science Park Borås, framhåller den unika karaktären hos regionens initiativ.

– Det finns en kraft i att fler företag ställer om samtidigt då det blir lättare att hitta affärer i de nya cirkulära systemen som bildas. Att affärscoacherna i Västra Götalands innovationssystem under ett år framåt får denna typ av stöd i att hjälpa företag ställa om och hitta lönsamhet inom den cirkulära ekonomin tror jag är unikt i sitt slag, säger Erik Valvring.

Den första nätverksträffen, nyligen genomförd av Science Park Borås och RISE, skapade en plattform där deltagarna kunde dela erfarenheter över olika områden och etablera nya kontakter. Interaktionen mellan affärscoacher företag emellan främjar inte bara utbyte av kunskap utan ger också en gemensam plattform för att samarbeta och stödja företagens hållbara utveckling.

– Det är glädjande att se att så många organisationer arbetar tillsammans för att hjälpa företagen att skapa rätt förutsättningar för hållbarhet och konkurrenskraft, säger Jenny Sjöstedt, regionutvecklare på Västra Götalandsregionen, som också deltog i nätverksträffen.

Härnäst planerar RISE att arrangera ämnesspecifika träffar för att på ett djupare plan kunna identifiera företag som utmärker sig genom innovativa tillvägagångssätt inom cirkulära affärsmodeller. Denna strategi syftar till att främja och lyfta fram företag som driver förändring och visar vägen mot en mer hållbar och cirkulär framtid. Västra Götalandsregionen stärker därmed sitt engagemang som en ledande aktör inom cirkulär ekonomi och stödet till företag som strävar efter att bedriva affärer på ett mer hållbart sätt.

Läs mer om Västra Götalandsregionens satsningar här