Inspirerande start för regional avfallsplan

  1. Hur kan vi säkerställa en hållbar avfallshantering och skapa en infrastruktur som stödjer cirkulär ekonomi? Det var några av de frågor som diskuterades under uppstartsmötet för Boråsregionens avfallsplan i DO-tank Center där Science Park Borås deltog. Arbetet ska bidra till att sätta mål och skapa åtgärder för att hantera avfall på ett hållbart sätt.

Under onsdagen träffades representanter från kommuner i Boråsregionen och externa intressenter i DO-tank Center för att kickstarta arbetet med en ny regional avfallsplan. På schemat stod inspiration och uppstart kring det arbete som ska resultera i ett konkret förslag senare i år.

– Vi träffas här i DO-tank Center för att ge möjlighet för våra kommunala representanter att få ett bredare perspektiv på avfallsfrågan och hur vi skapar ett kretslopp. Miljön i Do-tank Center passar oss perfekt då det handlar om att inspirera till cirkulär ekonomi, vilket ju är hela syftet med lokalen berättar Johanna Björkman, projektledare vid Boråsregionen.

Boråsregionen har bjudit in representanter från många olika delar av samhället för ge kommunerna hjälp i arbetet med avfallsplanen. Birgitta Losman, hållbarhetsstrateg vid Science Park Borås och Adrian Zethraeus, projektledare för re:textile var på plats för att bidra med sina perspektiv.

– Vi på Science Park Borås bidrar med att belysa frågan utifrån ett större sammanhang när det kommer till konsumtion och samhällsutveckling. Det handlar mer specifikt om att titta på material och resursförbrukning från början, och här blir det centralt med affärsmodeller och designkriterier. Under min inspirationsföreläsning berättar jag, utifrån projektet re:textile, om hur man kan vara avfallsförebyggande inom modebranschen, berättar Adrian Zethraeus.

Dagen inleddes med inspirationsföreläsningar och avslutades med en workshop i olika gruppkonstellationer. Arbetet fortsätter med flertalet träffar för dessa grupper under 2020.

Läs mer om projektet re:textile

Läs mer om Boråsregionens avfallsplan

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund är ett politiskt styrt samverkansorgan för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Arbetet med avfallsplanen inkluderar fem fokusområden; avfall i samhällsplanering, förebyggande, återanvändning, återvinning och nedskräpning.