Att bryta invanda livsmönster – 2020 års rapport om hållbar konsumtion

Science Park Borås har tillsammans med Kairos Future samlat in ny spännande kunskap om hållbar och förändrad konsumtion. 2020 års rapport tar sikte på att lyfta blicken globalt och att fördjupa kunskapen om hållbarhetstribes och förflyttningar i den så kallade hållbarhetstrappan.

Jonas Larsson, Adrian Zethraeus och Madlén Fondén på den digitala seminariedagen Framtiden Hållbara Konsumtion, Science Park Borås

– Det har varit väldigt spännande och många av våra svenska företag säljer ju produkter globalt vilket vi har lagt extra fokus på i rapporten. Kairos Future har ju hjälpt oss att titta på trender och utveckling globalt vilket gör rapporten relevant för företagen, säger Birgitta Losman som är hållbarhetstrateg på Science Park Borås och rektors samordnare i hållbarhetsfrågor.

– Vi bad även Kairos Future att titta på hur konsumenterna rör sig för att göra fler medvetna och hållbara val. Att ta steget från enstaka val till mer beteendeförändringar och vilka triggande faktorer som finns, fortsätter Birgitta Losman.

– När vi tittade på Sverige i den tidigare rapporten 2019 så var hälften av befolkningen intresserade av hållbarhet på ett eller annat sätt. Den största gruppen har hälsa som hållbarhetsengagemang. Det är intressant när du väger in situationen med covid-19. Vilka otroliga åtgärder som sker när det handlar om människors hälsa. Rapporten visar också att det inte räcker med information, vi behöver mer än information för att förändra vårt beteende för att skapa långsiktiga och hållbara livsstilar, säger Birgitta Losman till TEKO – Sveriges Textil- och modeföretag.

Du kan ladda ner rapporten här.

Klicka här för att ladda ner rapporten som PDF i stående A4-format.

Klicka här för att ladda ner  rapporten som PDF i uppslagsformat.