Hon håller ögonen på EU för en hållbar samhällsutveckling

Ulrika Nilsson
Ulrika Nilsson.

Hållbar samhällsutveckling, demokrati, mänskliga rättigheter och ett gott liv. Det är frågor Ulrika Nilsson, projektsamordnare inom området forskning och innovation vid Science Park Borås, brinner för. Hon har ett extra öga på EU-frågor som handlar om smart specialisering och internationell klustersamverkan. Nyligen utsågs hon till styrelseledamot i nybildade nätverket Clusters of Sweden.

Hon är precis i färd med en omvärldsanalys som hon kallar för ”Momentum för ett nytt samhälle” när vi får en intervju med henne.

– Omvärldsanalysen är tänkt att bidra med omvärldskunskap till underlag för utvecklingen av kommande projekt och arbetet med ”missions” med koppling till området för samhällsutveckling, förklarar hon.

Ulrika Nilsson var en av de första som anställdes på Science Park Borås när organisationen bildades 2016. Hon var projektledare för den makerspace-miljö som sedan kom att utvecklas till DO-tank Center i samverkan med Textilhögskolan och medverkade till uppbyggnaden av Smart Textiles och den fortsatta utveckling som klusterorganisation med ett internationellt perspektiv. Hon har också varit övergripande samordnare för projektet ”DigiMode Passion for Fashion”.

Men innan dess rörde hon sig ute i Europa där hon fick insyn i hur arbetet på EU-nivå fungerar och har följt EU:s ramprogram i flera år. Hon berättar om sitt jobb på Science Park Borås i dag.

– Jag är projektsamordnare inom forskning och innovation med inriktning mot hållbar samhällsutveckling. Under det senaste året har jag bidragit till arbetet på regional nivå i utvecklingen av ett kraftfullt ekosystem för social hållbarhet och social innovation, men jag arbetar också med utvecklingen av en vidgad innovationsmiljö för arbetet med så kallade ”missions” (spetsar för samhällsförändring) i samarbete med Navet Science Center och Borås Stad, berättar hon.

En röd tråd i hennes arbete är att följa vad som händer på EU-nivå och bidra till europeiskt samarbete. Hon kommer in på begreppet ”smart specialisering” och internationell klusterverksamhet.

– Smart specialisering är en del av strategin för tillväxt och utveckling i Västra Götaland. Under kommande tioårsperiod förtydligas verksamhetsuppdragen med koppling till smart specialisering och genomförandet av den gröna given i linje med FN:s hållbarhetsmål och Agenda 2030. I implementeringen av strategier för smart specialisering bör regionerna i EU: s medlemsländer framöver stödja sig på kluster. Sett till att klustersamverkan får en alltmer betydande roll inom EU har det blivit allt viktigare för Sverige att följa med i klusterutvecklingen.

Du är också styrelseledamot i nybildade nätverket Clusters of Sweden, vad gör detta nätverk?

– Nationellt sett skapas nu en ny organisation som ska stärka svenskt deltagande och ökad internationell klusterverksamhet med koppling till regionala och nationella styrkeområden. Ofta med förankring i strategier för smart specialisering, men inte alltid. Svenska klusterorganisationer har länge saknat en organisation för samordning och policybevakning av relevanta frågor samt för deltagande och representation på EU-nivå, förklarar hon.

Science parks i Västra Götaland är innovationsmiljöer som verkar inom tematiska områden med koppling till den regionala tillväxtstrategin. Regionen ska vara en föregångare i omställningen till ett hållbart samhälle, lokalt och globalt. I det Västsvenska innovationssystemet finns sex science parks kopplade till olika regionala styrkeområden: Innovatum Teknikpark, Lindholmen Science Park, Johanneberg Science Park, Sahlgrenska Science Park, Science Park Borås och Gothia Science Park.

– Eftersom Sverige länge saknat representation på EU-nivån i ”The European Cluster Alliance” har samtal förts på nationell nivå kring utvecklingen av en svensk klusterorganisation eller nationellt nätverk, vilket har bidragit till utvecklingen av en ny organisation ”Clusters of Sweden” som ska formas under 2021. Den nya organisationen med ett nationellt uppdrag ska bidra till att stärka utvecklingen av klusterorganisationer i Sverige samt främja svenska klusterorganisationers internationella positionering sett till olika styrkeområden.

Vad brinner du för i jobbet på Science Park Borås?

– Jag brinner för kunskap i teori och praktik och en rättvis omställning till ett socialt hållbart och klimatneutralt samhälle 2050.

Hur ser du på Science Park Borås roll i arbetet för ett hållbart samhälle?

– Science parks verkar i ett organisatoriskt mellanrum, den nya uppgiften för Science Park Borås sett till Agenda 2030 och EU:s gröna given är att accelerera och skynda på omställningen till ett hållbart samhälle i alla aspekter och delar. Förändringen medför en ny syn på värdeskapande och hållbar tillväxt sett till samhällets välfärd som helhet förklarar hon och fortsätter:

– Vi hör ofta att det är orimligt att tro att vi ska kunna förändra hela världen till det bättre på en gång, det går absolut inte sägs det men vad vi kan göra med ett pragmatiskt förhållningssätt till innovation är att förändra en del i taget, en sektor i taget. Resan till det nya samhället börjar i en kollaborativ anda. Det finns inga genvägar, det behövs skapas modiga visioner och förutsättningar till samhandling, innovationsfrämjande aktörer har en viktig roll. Och just klustersamverkan väntas i ökad grad bidra till arbetet med ”missionsriktad innovation”. Genom att skapa förbindelser mellan de olika aktörerna i det befintliga ekosystemet för innovation kan man bättre utnyttja komplement i arbetet med en rättvis omställning till ett klimatneutralt samhälle.

– Den nya uppgiften för science parks är att samordna, leda och driva på omställningen till ett hållbart samhälle, det handlar inte längre om enbart teknisk samhällsutveckling. En science park med ambitionen att vara föregångare och pionjär i omställningen till ett hållbart samhälle behöver göra mer än bara ”talk-the-talk”, verksamheten måste ”walk-the-walk”, avslutar hon.

Om Ulrika Nilsson

  • Projektsamordnare på Science Park Borås.
  • Styrelseledamot i Clusters of Sweden.
  • Har studerat och verkat utomlands många år i olika länder i Europa. Räknar sig till Erasmus-generationen och har studerat på EU-programmet vid Newcastle University samt har en internationell masterutbildning med fördjupad inriktning mot demokrati, medborgarskap och samhällsvetenskaplig filosofi från Southampton University, en fyraårig utbildning (BA Hons, Government and European Union Studies/EU-program, Politics/statsvetenskap).
  • Har en internationell masterutbildning med inriktning mot demokrati, medborgarskap och samhällsvetenskaplig filosofi.
  • Har studerat agil projektledning.
  • Bor i Borås med familj och på fritiden lektionsryttare.
  • Drömmer om att en dag doktorera.

Läs mer

Läs mer om The European Cluster Alliance, ECA

Test: Solveig Klug
Foto: Vasilios Bartziokas