Innovation Square

Innovation Square

Finansiär: EU (Regionala Utvecklingsfonden)
Huvudman: Science Park Borås
Projekttid: 2017-2020

Innovation Square är ett EU-finansierat projekt riktat mot den Svenska inredningsvärdekedjan. Projektet för samman möbelproducenter, glastillverkare, textilföretag, kravställare, samt världsledande forskning inom materiella flöden och hållbara material.

Innovation Square ska initiera och driva ett antal innovationsprojekt inom det rumsliga som fungerar som internationella exempel på ”good practice” för hållbar innovation i rummet. Det innefattar innovationer, produktutveckling och affärsmodeller för en cirkulär ekonomi inom inredningsvärdekedjan. I detta kan ingå att bidra till att stärka kunskapen och utveckla rutiner inom offentlig sektor för att göra mer medvetna val vid upphandling och inredning av offentliga miljöer.

Innovation Square pågår mellan 2017 och 2020, inklusive slutrapportering. Projektet ska involvera 15 företag verksamma inom inredning och design från hela Sverige. Den totala budgeten är 9,8 MSEK och finansieras av Tillväxtverket, Vinnova, VGR och deltagande företag. Innovation Square är ett samverkansprojekt mellan Smart Textiles (huvudägare), Smart Housing och Interior Cluster Sweden.

Länk till projektets webbplats

Date

20 februari, 2017